VALBEREDNINGEN

På årsmötet den 13 maj 2018 blev följande valt in i SRIFs valberedning:

Pebbles Åkesson, sammankallande.
Håkan Persson.
Annika Nilsson.