VALBEREDNING

VALBEREDNINGEN

På årsmötet den 13 maj 2018 blev följande 

valda in i SRIFs valberedning:

Sammankallande:   Pebbles Åkesson     ( lillapebblan@telia.com )
Håkan Persson.
Annika Nilsson.


Inför styrelsemötet 2019 behövs följande nomineringar.

3 st ledamöter poster (2 år) 

2 st ledamöter poster (1 år) fyllnadsval

1 st ordförande post (2 år)

2 suppleanter (1 år)

Rödmarkerade skall väljas om och Grön sitter ett år till

Tänk på att nomineringarna skall vara inskickade till valberedningen senast den 31/1.2019 (  lillapebblan@telia.com )

SRIF’s styrelse 2018:

Ordförande:  
Claes Elofsson (Sitter till Årsmöte) (Ställer ej upp för fortsättning)

Ledamot: 
Lars Olson (Sitter till Årsmöte)

Ledamot:
Eva Pålsson (Sitter till Årsmöte)

Ledamot:
Kristofer Klingberg (till årsmötet 2020)

Ledamot:
Jonny Åberg (Sitter till Årsmötet (Fortsätter inte)

Ledamot:
Joakim Lövdahl (Sitter till Årsmöte)

Ledamot:
Sara Lundberg (Gått in för Martin) (Sitter till Årsmöte)

Suppleant: 
Johan Lundberg (sitter till årsmötet)

Val av en suppleant till