VALBEREDNING

VALBEREDNINGEN


Sammankallande:   Pebbles Åkesson     ( lillapebblan@telia.com )

Magnus Palm
Patrik Nilsson.


Inför årsmötet  2020 behövs följande nomineringar.

3 st ledarmöten på 2 år

2 st suppleant på 1 år


nomineringarna skall vara inskickade till valberedningen senast den 31/1.2020 (  lillapebblan@telia.com )

SRIF’s styrelse 2019:

Ordförande:  
Håkan Persson (vald på 2 år)

Ledamot: 
Rasmus Arvidsson   (vald på 2 år)

Ledamot:
Lars Olsson  (vald på 2 år)

Ledamot:
Sara Lundberg (vald på 2 år)

Ledamot:
Eva Pålsson  (vald på 1 år)

Ledamot:
Joakim Lövdahl  (vald på 1 år)

Ledamot:
Kristofer Klingberg  (vald på 1 år)

Suppleant: 

Johan Lundberg   (vald på 1 år)

Suppleant:
Annika Nilsson  (vald på 1 år)