sv Swedish en English de German


Det har nu gått ett par dagar efter det informationsmöte som hölls den 10 augusti. Det finns ett behov att klargöra hur föreningen leds i nuläget.

 

SRIF är en ideell förening som bildades för 25 år sedan. En ideell förening är en egen juridisk person med ett eget organisationsnummer. Föreningen består av dess medlemmar och medlemmarna kommer till tals på årsmötet. Mellan årsmötena styrs föreningen av en styrelse som utses av årsmötet.

 

Det senaste årsmötet i SRIF hölls den 6 maj 2017. En kallelse till medlemmarna publicerades den 30 april på föreningens facebooksida som nås genom en permanentlänk på . Malmö Raceway  En påminnelse om årsmötet publicerades den 3 maj. 

 

Vid årsmötet valdes jag, Mikael Breiding, till föreningens ordförande samt Susanne Ström, Åsa Johansson samt Lars Olsson till ordinarie ledamöter. Som suppleanter valdes Kristoffer Klingberg och Jesper Åkesson. Vidare valdes Eva Lusth till föreningens revisor. Protokollet från årsmötet upprättades av Eva Pålsson och justerades av mig, i egenskap av mötesordförande, Emma Rudnert samt Pebbles Åkesson.

 

Vid mötet den 10 augusti uttalade flera personer sig kategoriskt om vilka regler som gäller i en ideell förening, i syfte att förklara legitimiteten av den interimsstyrelse som de sade sig ha bildat. Flera av påståendena kan på goda grunder ifrågasättas. Det som dock står klart är – att om en medlem anser att kallelse till årsmöte inte skett på ett korrekt sätt står det denne medlem fritt att klandra ett, flera eller samtliga av de beslut som har fattats vid detta årsmöte – hitintills har ingen medlem valt att göra detta.

 

Det är styrelsens ansvar att tillse att årsmötets beslut verkställs. I enlighet med vad som beslutades vid årsmötet har styrelsen beslutat att kalla till extra årsmöte att äga rum den 23 september 2017. Till detta extra årsmöte skall bl.a. den tidigare revisorn Leif Cederholm revidera verksamheten och räkenskaperna för 2016.

 

Efter årsmötet den 6 maj hölls ett möte med den nyvalda styrelsen där denna konstituerades. Kort efter årsmötet lämnade dock den nyvalda kassören sin post varvid Kristoffer Klingberg i egenskap av suppleant inträdde i styrelsearbetet. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen arbetar aktivt och har efter årsmötet haft flera möten.

 

Styrelsen är lojal mot, och ansvarar inför, årsmötet. Det är möjligt att nuvarande styrelse inte längre har en majoritet av medlemmarna bakom sig – detta kan dock endast avgöras vid ett årsmöte. Styrelsen kommer inte, och får inte, vika ner sig för enskilda individer som agerar utan årsmötets stöd.

 

Självklart skall den nuvarande styrelsen ersättas av en annan när ett årsmöte beslutar så – fram till denna tidpunkt ansvarar den nuvarande styrelsen för föreningens angelägenheter.

 

Mikael Breiding, ordförande SRIF
Huvudsponsors och samarbetspartners till Srif och Malmö Raceway


AutoeXperten: Huvudsponsor för SRIF
 

Postadress

SRIF
Postlåda 50210
202 12 Malmö

GPS Koordinater

Koordinater:
WGS 84 (lat, lon):
N 55° 37.866', E 13° 2.143'

Besöksadress

SRIF – Skåne Racers Ideella Förening
Lappögatan 1     "KARTA"
Malmö 211 24
(Infart från Flintrännegatan)

Telefon: (+46) 40 - 18 34 00
Email: info@srif.se

Ladda hem Loggan

Tryck på bilden!


Besöksstatistik

I dag
I går
Denna veckan
Den här månaden
Förra månaden
Totalt
295
1081
1376
22489
12338
362361
Din IP: 54.198.119.26
2018-05-22 09:52