NYHETER


Kallelse till medlemsmöte

Härmed kallas du till medlemsmöte i SRIF

Datum: Söndagen den 10 november 2019
Tid: Klockan 12.00
Plats: Go Cart City, Lantmannagatan 59D, 21448 Malmö

Dagordning:
- Mötet öppnas
- Val av mötesordförande och sekreterare
- Val av justerare
- Valberedningen går igenom de uppdrag/ledamöter vars mandatperiod går ut till
årsmötet. Nomineringar ska vara inkomna till valberedningen senast den sista
januari, nästkommande år (2020)
- En överskådlig summering av säsongen presenteras av styrelsen.
- Medlemsmötets avslutande.

Välkomna! // Styrelsen SRIF
FOTOGRAFERING 
När det gäller fotografering, videoupptagning (Stativ, handhållen eller drönare) skall det alltid godkännas av Tävlingledning när det är evenemang som arrangeras av SRIF