MEDLEMSKAP

SRIF hälsar nya och gamla medlemmar välkomna!

SRIF behöver sina medlemmar, alla är lika viktiga och bidrar med sin del för att banan ska kunna utvecklas och framför allt att fortsätta existera. Som medlem stöttar man alltså sin förening och visar sin goda vilja till att vilja ha en dragracestrip mitt i Malmö. Något som alltså är helt unikt och saknar motstycke i Europa. Ingen annanstans kan man köra som vi gör på Malmö Raceway, dygnet runt alla dagar i veckan utan några som helst bullerbegränsningar eller andra restrektioner. Det ska vi vara rädda om!

NY MEDLEMSAVGIFT FÖR 2023!!
Medlemsavgift:

Medlem 450 kronor/år.
Familjemedlemskap 100 kronor då annan familjemedlem betalat medlemskap om 450kronor/årFunktionärer:

Funktionärer under 20 år erhåller gratis medlemskap


Medlemsavgifter och övriga inbetalningar ska göras till SEB.
Bankgiro : 5697-0726
Swish : 12 35 52 93 34
Glöm inte att ange namn,adress, e mejl och person nummer för lättare administrativ hantering.

OBS!! Skriv NAMN och PERSONNR. i meddelandefältetSRIF welcomes new and old members!

Membership fees and other payments shall be made to SEB.
Bank account number is: 5697-0726
When making payments to SEB from outside Sweden, you will be required to provide a IBAN number: SE 7050000000056411013845
Don't forget to send us your name, date of birth, adress and e-mail so we can administrate our membership dirctory

NOTE !! Type NAME and PERSONAL CODE NUMBER in the notification area
OBS!! Glöm inte att anmäla NY adress till oss. Skicka gärna ett mail med namn, adress, telefon. När du skickat in ett mail till oss kommer du också att få vårt nyhetsbrev med aktuell information från banan varje månad.

Adress till SRIF är:
SRIF – Skåne Racers Ideella Förening
Lappögatan 1 Malmö
211 24 Malmö

Telefon & fax till banan: 040-18 34 00