VÄRDEGRUND

Detta är den värdegrund vi alla inom SRIF och Malmö Raceway arbetar efter.

Gott ledarskap = Gott medarbetarskap
Kommer genom delaktighet, förtroende och omtanke!

Vi respekterar varandra:
För den vi är, för vad vi gör och det vi engagerar oss i.

Det innebär att vi:
Lyssnar på varandra och visar varandra respekt i ord och handling – även om vi har olika
åsikter. Olikheter är positivt och en möjlighet till nytänk.
Respekterar varandra både i möten och för det var och en utför. Att bli lyssnad på och få
sin åsikt hörd är lika viktigt för alla. Det innebär dock inte att man alltid får sin egen vilja
igenom, men att alla får vara delaktiga i den demokratiska processen på lika villkor.

Sju steg mot en bättre vardag

  1. Vi pratar med varandra – inte om varandra!
  2. Vi är viktigare än jag. Vi strävar efter samarbete och sammanhållning i laget.
  3. Vi är ödmjuka och visar mod genom att våga be om hjälp och dela med oss av våra kunskaper.
  4. Vi ser möjligheter och fastnar inte i problemen.
  5. Vi visar engagemang genom att beslut blir genomförda.
  6. Vi ser till att använda de resurser som finns hos gruppen i form av kunskap, kompetens och verktyg.
  7. Vi lär känna varandra, våra medarbetare och leverantörer genom ett öppet, lyhört och personligt bemötande.