VALBEREDNING

VALBEREDNINGEN


Sammankallande:   Pebbles Åkesson     ( lillapebblan@telia.com )

Ibrahim Jawad
Patrik Nilsson.


Inför årsmötet  2021 behövs följande nomineringar.

1 st Ordförande

3 st ledarmöten på 2 år

2 st suppleant på 1 år


nomineringarna skall vara inskickade till valberedningen senast den 31/1.2021 (  lillapebblan@telia.com )

SRIF’s styrelse 2020

Ordförande:

Håkan Persson

Ledarmot:
Rasmus Arvidsson  
Lars Olsson 
Sara Lundberg
Kristofer Klingberg
Johan Lundberg  

Suppleant: 
Joakim Lövdahl  
Annika Nilsson