VALBEREDNING

VALBEREDNINGEN


Sammankallande:   Pebbles Åkesson     ( lillapebblan@telia.com )

Torbjörn Göransson

Vakant

Val av 1 st till valberedning 


Inför årsmötet  2023 behövs följande nomineringar.

1 st Ordförande 2 år

3 st ledarmöten på 2 år

3 st ledarmöten på 1 år

2 st suppleant på 1 år


Nomineringarna skall vara inskickade till valberedningen senast den 31/1 2023 (lillapebblan@telia.com )

SRIF’s styrelse 2022

Ordförande:

Håkan Persson (Fram till årsmöte 2023)

Ledarmot:

Rasmus Arvidsson (Fram till årsmöte 2023)
Lars Olsson (Fram till årsmöte 2023)
Sara Lundberg (Fram till årsmöte 2023)


Kristofer Klingberg (Fram till årsmöte 2024)
Johan Lundberg (Fram till årsmöte 2024)

Patrik Nilsson (Fram till årsmöte 2024)


Suppleant: 

Annika Nilsson (Fram till årsmöte 2023)
Nico Bremnes (Fram till årsmöte 2023)