VALBEREDNING

VALBEREDNINGEN


Sammankallande:   Pebbles Åkesson     ( lillapebblan@telia.com )

Ibrahim Jawad
Patrik Nilsson.

Val av 1 st till valberedning 


Inför årsmötet  2021 behövs följande nomineringar.

1 st Ordförande 2 år

3 st ledarmöten på 2 år

2 st suppleant på 1 år


nomineringarna skall vara inskickade till valberedningen senast den 31/1.2021 (lillapebblan@telia.com )

SRIF’s styrelse 2020

Ordförande:

Håkan Persson (Fram till årsmöte 2021)

Ledarmot:
Rasmus Arvidsson (Fram till årsmöte 2021)

Lars Olsson (Fram till årsmöte 2021)

Sara Lundberg (Fram till årsmöte 2021)

Kristofer Klingberg (Fram till årsmöte 2022)

Johan Lundberg (Fram till årsmöte 2022)

Anna Jönsson (Fram till årsmöte 2022)

Suppleant: 
Joakim Lövdahl  (Fram till årsmöte 2021)

Annika Nilsson (Fram till årsmöte 2021)