Medlemskap

Medlemsavgifter kan  göras till SEB Bankgiro : 5697-0726 eller via Swish : 12 35 52 93 34
Glöm inte att ange namn,adress, e mejl och person nummer för lättare administrativ hantering.

NY MEDLEMSAVGIFT FÖR 2023!!
Medlemsavgift:450 kronor 

Medlem 450 kronor/år.
Familjemedlemskap 100 kronor då annan familjemedlem betalat medlemskap om 450kronor/år
Funktionärer:

Funktionärer under 20 år erhåller gratis medlemskap